KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

511 458 125

sklep@funfara.eu

Reklamacje

Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową) 
  1. Reklamacje należy składać na adres sklep@funfara.eu  lub pocztą na adres: Sklep Internetowy FUNFARA, Mirocin Średni 7, 67-120 Kożuchów z dopiskiem „REKLAMACJA”. 

  1. Składając reklamację należy dostarczyć do Administratora reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu. 

  1. Klient składając reklamację może żądać nieodpłatnej naprawy Towaru albo wymiany Towaru na nowy, chyba że naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, wtedy Klient ma prawo do żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. 

  1. Koszt przesłania towaru po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Klienta, po uprzednim udokumentowaniu tych kosztów przez Klienta, pokrywa Administrator. 

  1. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od momentu otrzymania Towaru. 

  1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Administrator naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy, obniży cenę lub zwróci wartość zakupionego towaru. 

  1. Klient traci uprawnienia przewidziane w niniejszym artykule, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Administratora i nie zgłosi swoich roszczeń, co do sposobu załatwienia reklamacji.


Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl